Upp

Lokala klimatpengar kan läggas på laddningsstationer för elbil

Enligt ett nytt regeringsbeslut kommer nära två miljarder kronor öronmärkas för lokala satsningar inom klimat och miljö. Investeringsstödet kommer kunna sökas av bland annat kommuner, organisationer och företag som vill utveckla nya åtgärder för att minska utsläpp och stärka förnybara energikällor. Ett exempel på satsningar som kan godkännas för stödet är bland annat att bygga laddningsstationer för elfordon. Detta skulle kunna hjälpa Sverige uppnå en motsvarighet till Wien när det kommer till att stödja användandet av elbilar.

Av investeringsstödet utgår till cirka 125 miljoner under 2015, och kommer att distribueras jämt mellan godkända projekt under mandatperioden. Däremot måste alla som söker stöd gå in med egen finansiering för att bli godkända. Exakt hur stor del av projektet som måste finansieras på egen hand är dock inte fastslaget, utan kommer utvärderas från fall till fall. Slutligen är det Naturvårdsverket som har sista i ordet i prövningen av ansökningar och kommer även ansvara för att fördela pengarna och göra regelbundna uppföljningar under projektens gång.