Upp

Wien blir e-bilarnas huvudstad

Innan 2015:s slut kommer Österrikes huvudstad Wien installera 400 fler laddningsstationer för elbilar än vad som redan finns i dagsläget, skriver NTT DATA efter ett tillkännagivande från samarbetspartnerna Wien Energie, NTT DATA och Schrack. Detta blir den största europeiska satsningen inom e-laddningsinfrastruktur hittills och är tänkt att stimulera tillväxten av en ekologiskt och ekonomiskt hållbar framtid inom transportvärlden. En satsning som Lappgroup Sweden eventuellt kan få vara med och påverka. Företaget är nämligen en tillverkare av laddkablage för laddstationer och ser ljust på framtiden.

Österrikes regering har som mål att 4,5 % av alla fordon i Österrike ska vara eldrivna år 2020, vilket i praktiken innebär att 200 000 elbilar skulle rulla på österrikiska vägar. Målet kan tyckas väl ambitiöst, men bedöms fullt möjligt att uppnå i och med denna storsatsning inom e-laddningsstationer på allmänna platser. Laddningsstationerna är ett krav för att kunna öka e-bilsinnehavet eftersom laddningen idag är ett hinder som, utöver den relativt höga inköpskostnaden för en elbil, får många att tveka och välja en annan fordonsform.

Fokus i satsningen med fler laddstationer läggs på integrerade lösningar som funkar nationellt och internationellt. Förhoppningen är att skapa en sömlös användning med bland annat automatisk betalning, både för österrikare och förare från andra länder.

I centrala Wien finns i nuläget cirka 150 platser där det är möjligt att ladda en elbil. 2015 utökas dessa 150 med 300 nya och 100 stationer kommer att placeras i en region för e-pendlare i södra Österrike.